Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02172629
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1244
2079
1244
30364
42288
2172629
Your IP: 54.147.29.160
2019-06-16 15:38

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Thai Catholic News ศูนย์ข่าวคาทอลิกประเทศไทย

ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 02-09-2015
  ความเชื่อของครอบครัว สร้างความเป็นหนึ่งเดียวและความรักให้สังคม


ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
โดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

วันพุธที่ 2 กันยายน เวลา 10.00 น. สัตบุุรุษกว่า 15,000 คนมารวมตัวกัน ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน เพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในการเข้าเฝ้าทั่วไปที่จัดให้มีขึ้นทุก ๆ วันพุธที่วาติกัน วันนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสมุ่งประเด็นไปที่ "ความสำคัญของครอบครัวในการเผยแผ่ควา­มเชื่อ" ทรงเน้นว่า “ด้วยการสร้างรากฐานแห่งความเชื่อที่มั่นค­งในบ้าน ก็จะส่งผลให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมที่มี­มนุษยธรรมมากขึ้น”

 

ค้นหาภายในเว็บ

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์