UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

สนามความคิด โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
งานที่พ่อแม่ละเลยไม่ได้เป็นอันขาด
           บทบาทของบุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ที่ได้รับใช้พระเจ้าหรือเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์แห่งความรอดตั้งแต่อยู่ในวัยเยาวชนมีให้เราได้ศึกษาไม่ขาด ยกตัวอย่างเช่น “ดาเนียล” เป็นหนุ่มชาวอิสราเอล เป็นชายหนุ่มที่มีร่างกายสมบูรณ์ รูปร่างงาม เฉลียวฉลาด มีปรีชา เรียนรู้วิชาการต่าง ๆ ได้รวดเร็ว และรอบคอบในการตัดสิน ได้รับเลือกให้มาอยู่ในราชสำนักของกษัตริย์ต่างชาติ “โยเซฟ” ถูกพี่ ๆ ขายให้พ่อค้าชาวอียิปต์และต้องไปเป็นทาสอยู่ที่นั้น

           เรารู้เรื่องของ “กษัตริย์ดาวิด” ที่เป็นแต่เพียงเด็กเลี้ยงแกะตัวน้อย แต่ได้อาจหาญต่อสู้กับศัตรูของชาติที่เข้มแข็งกว่าได้ และสุดท้ายก็ได้เป็นบุคคลสำคัญของชาวอิสราเอล เราได้เห็นความเอาใจใส่ของกษัตริย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ชาญฉลาดมากที่สุดคือกษัตริย์ซาโลมอนตรัสเตือนใจเยาวชนว่า “จงระลึกถึงพระผู้สร้างของท่านขณะที่ท่านยังเยาว์วัย ก่อนที่วันเลวร้ายจะมา  (ปัญญาจารย์ 12:1)

              เราได้เห็นแบบอย่างของผู้ที่เป็นบิดามักจะสอนบุตรของตนให้มีความปรีชาฉลาดในการดำรงตน  เช่น ตัวอย่างของดาวิดสอนซาโลมอน ดังนี้ “พ่อเคยเป็นลูกของบิดา...บิดาสอนพ่อ พูดว่า...จงแสวงหาทั้งปรีชาญาณและความเข้าใจให้ได้...แล้วปรีชาญาณจะเฝ้าดูแลลูก...ชีวิตของลูกจะยืนยาว…อย่าเข้าไปในวิถีทางของคนชั่วร้าย อย่าเดินในหนทางของคนอธรรม จงหลีกเลี่ยงอย่าเดินตามทางนั้น จงอยู่ห่างๆ และเดินผ่านไป…จงรักษาเท้าของลูกให้อยู่ห่างจากความชั่ว” (สุภาษิต 4:3-27)

            เราคุ้นเคยชื่อของ “ทีโมธี” ทีโมธีเป็นศิษย์ที่ติดตามเปาโล จนเปาโลเรียกว่าเป็นบุตรแห่งความเชื่อของท่าน เปาโลได้พูดถึงชีวิตแห่งความเชื่อของทิโมธีว่าได้รับการปลูกฝังมาจาก “คุณยายโลอิส” และ “คุณแม่ยูนิส” (เทียบ 2ทิโมธี 1:5)

             แท้จริงแล้ว หน้าที่การอบรมเลี้ยงดูลูกลำดับแรกเป็นของ “บิดาและมารดา” บิดาและมารดาจะต้องรับผิดชอบชีวิตด้าน “จิตวิญญาณ” ของลูกๆตามแบบอย่างของโยชูอาที่ได้พูดเตือนใจชาวอิสราเอลให้ยึดมั่นในพระเจ้าไม่หลงไปตามกระแสสังคมในสมัยนั้นว่า “ส่วนสำหรับครอบครัวของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเอง เราจะรับใช้พระยาห์เวห์” (โยชูอา 24:15) เมื่อย้อนไปถึงเหตุผลที่พระเจ้าทรงเลือกอับราฮัม พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่า “เราเลือกเขาไว้ให้สั่งสอนลูกหลาน และครอบครัวที่จะตามมาให้ปฏิบัติตามวิถีทางของพระยาห์เวห์ โดยทำแต่สิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรม เพื่อว่าพระยาห์เวห์จะประทานสิ่งที่ทรงสัญญาไว้แก่อับราฮัม”(ปฐมกาล 18:19)

            คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกในภาคชีวิตในพระคริสตเจ้าได้กำชับถึงหน้าที่ของบิดามารดาในการให้การอบรมเรื่องความเชื่อแก่บุตรหลายของตนว่า “ บิดามารดาได้รับหน้ารับผิดชอบและสิทธิพิเศษที่จะประกาศข่าวดีของพระเจ้าให้บุตรของตน จึงควรจะนำพวกเขาให้เข้าสู่ธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อตั้งแต่เด็ก บิดามารดา เป็นคนแรกที่ประกาศสอนความเชื่อแก่ลูกๆ ให้ลูกมีส่วนร่วมกับชีวิตของพระศาสนจักรตั้งแต่เยาว์วัย....” และ “บิดามารดาต้องเริ่มต้นแต่ลูก ๆ ยังอ่อนวัยที่สุด...บิดามารดามีภารกิจที่จะสอนลูก ๆ ให้สวดภาวนาและค้นพบกระแสเรียกของเขาในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้า” (CCC 2225-2226)

              หน้าที่การให้การอบรมลูกนี้ “มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด จนว่าถ้าหากการอบรมของพ่อแม่ก็ยากที่จะหาการอบรมอื่นใดมาทดแทนได้” (เทียบ CCC 2221)

บทเทศน์วันอาทิตย์

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา (C)
"พระเจ้าทรงเรียก"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา (C)วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022 ก.ความสำคัญ บทอ่านวันนี้เน้นเรื่องพระเจ้าทรงเรียกให้มนุษย์มาร่วมงานกับพระองค์และให้มนุษย์ได้ตอบรับคำเชิญของพระเจ้าด้วยการอุทิศตนอย่างเต็มกำลังด้วยใจอิสระ ด้วยใจรักและด้วยความพากเพียร...
ข่าวดีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  (C)
ข่าวดี สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า (C)วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 ก. ความสำคัญ 1. ของขวัญที่มีค่ายิ่งสองอย่างสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เรา...
ข่าวดีวันสมโภชพระตรีเอกภาพ (C)
ข่าวดีวันสมโภชพระตรีเอกภาพวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2022 ก. ความสำคัญ 1. พระธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพเป็นคำสอนที่เป็นพื้นฐานความเชื่อคริสตชน ซึ่งเราสามารถเข้าใจได้ ไม่ใช่ด้วย...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา ไทรงาม
ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา ไทรงาม วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 บิชอป ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา...
พิธีปลงศพยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด
พิธีปลงศพยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง เป็นเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด บิดาคุณพ่อสมเกียรติ จูรอด พระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด
แจ้งข่าวมรณกรรมของบิดาของ คุณพ่อสมเกียรติ จูรอด ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เรียก ยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด กลับสู่อ้อมพระหัตถ์พระองค์ เมื่อเวลา 09:09 น. ของวันพุธที่ 15 มิถุนายน...
พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ มารีอา เตือนใจ มุลตรี
✝️วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2022 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน พร้อมด้วย พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์...
ร่วมไว้อาลัยและภาวนาเพื่อ มารีอา เตือนใจ มุลตรี
สังฆมณฑลราชบุรีขอร่วมไว้อาลัยและภาวนาให้กับมารีอา เตือนใจ มุลตรี( มารดาของคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี...
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม...
ชมรมสภาภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการชมรม
ก้าวเดินไปด้วยกัน...จากงานอภิบาล สู่งานแพร่ธรรม สภาภิบาลและชุมชนวัดเข้มแข็ง สังฆมณฑลเข้มแข็ง เป็นหนึ่งเดียวกัน...
ขอเชิญร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสังฆมณฑลเชียงใหม่ขอเชิญร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์พระสังฆราชกิตติคุณแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่กำหนดการสวดภาวนาและพิธีปลงศพวันศุกร์ที่ 11...
เชิญร่วมฉลองอายุครบ 65 ปีและฉลอง 25 ปีแห่งสังฆภาพ
สังฆมณฑลราชบุรีมีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองอายุครบ 65 ปีบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์บาทหลวงยอห์น...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ที่ สร. 094/2021ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน
ที่ สร. 092/2022ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน
หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

เพื่อนร่วมทาง

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก